“Active Citizenship For Minority Groups” projesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesidir. Almanya, Fransa ve Belçika olmak üzere 3 farklı Avrupa ülkesinden göçmen gruplarla çalışan sivil toplu kuruluşlarının ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Erasmus+ KA-2 stratejik ortaklıklar başlığında yürütülen projenin süresi iki yıldır. Proje kapsamında 4 eğitim ve 2 zirve programı tasarlanmıştır. Farklı Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde aktif vatandaşlık, insan hakları ve savunuculuk gibi konular gençlere aktarılmaktadır. 

Projenin amacı; farklı Avrupa ülkelerinde bulunan göçmen grupların savunuculuk, insan hakları ve göçmen hakları gibi konularda bilinçlendirilmesi ve bulundukları bölgelerde aktif vatandaş olabilmelerini sağlamaktır. Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası göçmen grubuna mensup gençlerdir.

Eğitimler proje ortaklarının ülkelerinde sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilmektedir. Eğitime katılımlar tamamen ücretsiz olup katılımcıların masrafları proje hibesi kapsamında karşılanmaktadır.

logolar